Реагування на спалах холери має бути зосереджене на обмеженні смертності та зменшенні поширення хвороби. Воно має бути комплексним і багатогалузевим, включаючи: епідеміологію, ведення випадків, воду, санітарію та гігієну (WaSH), логістику, залучення громад та комунікацію про ризики. Усі зусилля мають бути добре скоординовані, щоб забезпечити швидке та ефективне реагування в усіх секторах.

Цей документ забезпечує основу для виявлення та моніторингу спалахів холери та організації реагування. Він також включає в себе короткий розділ, що пов’язує реагування на спалах з готовністю і з довгостроковими профілактичними заходами.